Biznesplany, harmonogramy, wnioski o dofinansowanie…

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług:

  • sporządzanie wniosków i biznes planów na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • sporządzanie wniosków o refundacje kosztów poniesionych na utworzenie stanowiska pracy,
  • sporządzanie wszelkich pism urzędowych, pomoc przy załatwianiu spraw formalnych w urzędach,
  • szkolenia z zakresu pracy z Systemem Obsługi Wniosków Aplikacyjnych PO WER (SOWA) i generatorem wniosków aplikacyjnych województwa podlaskiego,
  • szkolenie z zakresu sprzedaży „sale in the spotlight”,
  • sporządzanie wniosków aplikacyjnych do wszystkich konkursów w ramach RPO nowej perspektywy finansowej.

OSOBY ZAINTERESOWANE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Cennik