Przedłużona rekrutacja do projektu „Niepubliczne Przedszkole Czerwone Serduszko”

Rekrutacja uczestników do projektu będzie prowadzona do zebrania pełnej liczby uczestników projektu

Continue reading

Szkolenie 24-25 listopada „Jak założyć własny żłobek. Krok po kroku”

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie „Jak założyć własny żłobek. Krok po kroku”.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób i instytucji chcących założyć żłobek, klub dziecięcy, oddział żłobkowy w przedszkolu lub poszerzyć istniejącą już ofertę żłobka, otrzymać dofinansowanie na te cele.

Wyjaśniamy krok po kroku wszystkie etapy założenia takiej placówki, oraz jak zrealizować te cele korzystając z funduszy unijnych, resortowego programu MALUCH i innych źródeł finansowania.

Koszt szkolenia: 400zł netto + 23% VAT

Ilość godzin szkolenia: 20h

Termin szkolenia: 24-25 listopada 2018

Więcej informacji w zakładce – Szkolenia

Zapraszamy!

 

Szkolenie 8-9 grudnia „Jak założyć przedszkole? Krok po kroku.”

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie „Jak założyć przedszkole. Krok po kroku”.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą założyć przedszkole, punkt przedszkolny, utworzyć grupę przedszkolną w żłobku lub poszerzyć swoją dotychczasową ofertę oraz/lub otrzymać dofinansowanie na te cele.

Wyjaśniamy krok po kroku wszystkie etapy założenia takiej placówki, oraz jak zrealizować te cele korzystając z funduszy unijnych i innych źródeł finansowania.

Koszt szkolenia: 470zł netto + 23% VAT

Ilość godzin szkolenia: 14h

Termin szkolenia: 8-9 grudnia 2018

Więcej informacji w zakładce – Szkolenia

Zapraszamy!

Zapytanie Ofertowe na wykonanie prac adaptacyjno-budowlanych do Żłobka

W związku z realizacją Projektu Niepubliczny Żłobek Czerwone Serduszko

zapraszamy do składania ofert w nawiązaniu do Zapytania Ofertowego

wykonania robót adaptacyjno budowlanych Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlano-adaptacyjnych wybranych pomieszczeń w lokalu Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy mieszczącego się przy ul. Piaskowej obejmujących:

 • wykończenie 4 łazienek,
 • wykończenie brudownika,
 • adaptacja łazienki dla personelu do wymogów łazienki dla niepełnosprawnych,
 • adaptacja i wykończenie 3 sal dla dzieci,
 • adaptacja i wykończenie kuchni, jadalni i korytarza,
 • modernizacja techniczna.

Szczegóły w zakładce

Termin składania ofert do 25 października 2018 do godziny 15:00

Zapytanie Ofertowe na wykonanie prac adaptacyjno-budowlanych do Przedszkola

W związku z realizacją Projektu Niepubliczne Przedszkole Czerwone Serduszko

zapraszamy do składania ofert w nawiązaniu do Zapytania Ofertowego

wykonania robót adaptacyjno budowlanych Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlano-adaptacyjnych wybranych pomieszczeń w lokalu Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy mieszczącego się przy ul. Piaskowej obejmujących:

 • Wykończenie 5 łazienek,
 • Wykończenie 3 sal dla dzieci,
 • Wykończenie Sali ruchu i zmysłów,
 • Wykończenie pomieszczeń biurowych i klatki schodowej
 • Wyposażenie 5 łazienek.

Szczegóły w zakładce „Niepubliczne Przedzkole Czerwone Serduszko”

Termin składania ofert do 22 października 2018 do godziny 15:00

Zaproszenie składania ofert na zakup i dostawę zabawek i pomocy dydaktycznych

W związku z realizacją Projektu Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat

zapraszamy do składania ofert cenowych na

zakup i dostawę zabawek oraz pomocy dydaktycznych przeznaczonych dla 30 dzieci do 2 Sal dziecięcych oraz na plac zabaw w żłobku Niepubliczny Żłobek „Baśniowy Świat”, przy ul. Szosa Baranowicka 55A w Grabówce

wg opisu zamówienia zawartego w Zapytaniu

Szczegóły w zakładce „Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat”

Oferty należy wysyłać na adres mailowy: sekretariat@basniowy-swiat.pl

Termin składania ofert do 24 sierpnia 2018 do godziny 15:00

 

 

 

Zaproszenie do przesłania wyceny prac adaptacyjno-wykończeniowych

W związku z realizacją Projektu Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat

zapraszamy do składania ofert cenowych na

wykonania prac adaptacyjno-wykończeniowych budynku przeznaczonego na żłobek

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac adaptacyjno – wykończeniowych wraz z materiałami w budynku mieszczącym się w Grabówce, przy ul. Szosa Baranowicka 55A. Prace obejmą  2 sale o łącznej powierzchni 81m2 oraz 2 łazienki o łącznej powierzchni 25m2, wysokość pomieszczeń 3m2.

wg opisu zamówienia zawartego w Zapytaniu

Szczegóły w zakładce „Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat”

Oferty należy wysyłać na adres mailowy: sekretariat@basniowy-swiat.pl

Termin składania ofert do 13 sierpnia 2018 do godziny 15:00

 

 

 

Rekrutacja do projektu „Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat” 30 miejsc w żłobku

Serdecznie zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3 do udziału w projekcie „Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat” w Grabówce, ul. Szosa Baranowicka 55A

Rekrutacja trwa od 01.08.2018 do 10.09.2018

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie.2.2 Działania na rzecz równowaga praca-życie w ramach RPOWP 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji Projektu 01.08.2018 do 31.07.2020

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnieniowej wśród 30 os. (28K) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu gminy Supraśl poprzez utworzenie 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 – powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci (przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim) oraz rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 pozostających bez zatrudnienia ( bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo/biernych zawodowo) planujących powrót na rynek pracy.

W ramach Projektu zostaną podjęte prace adaptacyjno – wykończeniowe budynku na cele żłobka, wyposażenie żłobka, oraz opieka żłobkowa nad dziećmi.

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA SIĘ WSZYSTKICH CHĘTNYCH!

Termin rekrutacji oraz regulamin i formularze rekrutacyjne zostaną już wkrótce udostępnione w zakładce Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat