Szkoła z klasą

UWAGA!!!

Informacja dla trenerów i nauczycieli zainteresowanych prowadzeniem dodatkowych zajęć w ramach projektu „Szkoła z klasą”

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie oferty cenowej wraz z CV na wybrane zajęcia dodatkowe do 27 sierpnia 2014. Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie ofert wraz z CV na adres: biuro@wrotabiznesu.aaoo.pl bądź dostarczanie osobiście do biura projektu przy ul. Św. Rocha 14 A lok 52.

Poniżej w załączniku znajduje się: lista zajęć dodatkowych wraz ze wzorem oferty cenowej

Dla chętnych załączamy również wzór programu zajęć – mile widziany jako trzeci załącznik

Pobierz:
Lista zajęć dodatkowych
Wzór oferty cenowej
Wzór programu zajęć

Projekt „Szkoła z klasą” skierowany jest do uczniów Publicznego Gimnazjum i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego należących do Zespołu Szkół w Choroszczy. W ramach projektu zostaną zrealizowane dwa programy rozwojowe szkół. W ofercie między innymi wiele zajęć dodatkowych, doradztwo zawodowe i psychologiczne. Projekt trwa od 01.03.2014 do 30.06.2014

Pobierz:
Regulamin projektu
Formularz rekrutacyjny

Projekt „Szkoła z klasą” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” przez Stowarzyszenie konsultingowo- doradcze „Wrota Biznesu” wraz z Gminą Choroszcz