Przedłużona rekrutacja do projektu „Niepubliczne Przedszkole Czerwone Serduszko”

Rekrutacja uczestników do projektu będzie prowadzona do 30.11.2018 do godz. 15.00

Dokumenty rekrutacyjne czyli Załącznik Nr 1 – Formularz rekrutacyjny należy składać:

  1. osobiście w Biurze Projektu mieszczącego się w Białymstoku przy ul. Sosabowskiego 1,
  2. wysyłając na adres Partnera Projektu: Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze Wrota Biznesu, ul. Sosabowskiego 1, 15-182 Białystok
  3. za pomocą Internetu, przesyłając skan wypełnionego i podpisanego zgłoszenia na adres e-mail: biuro@wrotabiznesu.com
  4. faxem, wysyłając na 85 87 42 205
  5. można dokonać zgłoszenia telefonicznie na nr 882 559 774, 882 467 136

przy czym konieczne jest dostarczenie dokumentów w oryginale do końca procesu rekrutacyjnego.

W przypadku osób niepełnosprawnych, po zgłoszeniu personelu projektu sam odbierze dokumentację od uczestnika projektu.

Więcej informacji w Zakładce „Przedszkole Czerwone Serduszko”

 

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA SIĘ WSZYSTKICH CHĘTNYCH!