Przedłużona rekrutacja do projektu „Niepubliczne Przedszkole Czerwone Serduszko”

Rekrutacja uczestników do projektu będzie prowadzona do zebrania pełnej liczby uczestników projektu

Dokumenty rekrutacyjne czyli Załącznik Nr 1 – Formularz rekrutacyjny należy składać:

osobiście/ pocztą w Biurze Projektu mieszczącego się w Choroszczy, ul. Bociania 2,

W przypadku osób niepełnosprawnych, po zgłoszeniu personelu projektu sam odbierze dokumentację od uczestnika projektu.

Więcej informacji w Zakładce „Przedszkole Czerwone Serduszko”

 

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA SIĘ WSZYSTKICH CHĘTNYCH!