Zaproszenie składania ofert na zakup i dostawę zabawek i pomocy dydaktycznych

W związku z realizacją Projektu Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat

zapraszamy do składania ofert cenowych na

zakup i dostawę zabawek oraz pomocy dydaktycznych przeznaczonych dla 30 dzieci do 2 Sal dziecięcych oraz na plac zabaw w żłobku Niepubliczny Żłobek „Baśniowy Świat”, przy ul. Szosa Baranowicka 55A w Grabówce

wg opisu zamówienia zawartego w Zapytaniu

Szczegóły w zakładce „Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat”

Oferty należy wysyłać na adres mailowy: sekretariat@basniowy-swiat.pl

Termin składania ofert do 24 sierpnia 2018 do godziny 15:00