Jak założyć przedszkole? Krok po kroku

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu „Jak założyć przedszkole. Krok po kroku”

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą założyć przedszkole, punkt przedszkolny, utworzyć grupę przedszkolną w żłobku lub poszerzyć swoją dotychczasową ofertę oraz/lub otrzymać dofinansowanie na te cele. Wyjaśniamy krok po kroku wszystkie etapy założenia placówki oraz realizację tych celów korzystając z funduszy unijnych i innych źródeł finansowania. Zapraszamy  wszystkich chętnych: osoby fizyczne, osoby prawne, firmy, pracodawców, samorządy, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i inne osoby prawne.

Szkolenie obejmuje:

 • 14h dydaktycznych warsztatów szkoleniowych, zakończonych testem wiedzy,
 • przerwy kawowe i obiad,
 • komplet materiałów szkoleniowych na nośniku pendrive oraz wersji papierowej
 • 2h indywidualnego doradztwa (osobiste, internetowe, telefoniczne),
 • 2h praktycznego zobaczenia funkcjonowania przedszkola,
 • certyfikat nabytych kompetencji

Miejsce szkolenia: Białystok/ Choroszcz

Termin szkolenia: 08-09 grudzień 2018

Indywidualne doradztwo i praktyczne zapoznanie się z pracą żłobka ustalone będzie w trakcie szkolenia

Łącznie ilość godzin: 18h

Cena: 470zł + 23% VAT

Treści programu szkolenia:

 1. Ramy prawne funkcjonowania przedszkola i punktu przedszkolnego
 2. Jak założyć przedszkole
 • Podmioty uprawnione do prowadzenia przedszkola i punktu przedszkolnego
 • Rejestracja przedszkola i punktu przedszkolnego
 • Warunki techniczne: wymogi lokalowe, plac zabaw, wyposażenie
 • Wymogi sanitarne i bezpieczeństwo pożarowe
 1. Funkcjonowanie przedszkola i punktu przedszkolnego
 • Statut, rekrutacja
 • Zakres zadań przedszkola i punktu przedszkolnego
 • Personel
 • Żywienie
 • Rodzice/opiekunowie i ich rola
 1. Nadzór nad przedszkolem i punktem przedszkolnym
 2. System informacji oświatowej
 3. RODO w przedszkolu/punkcie przedszkolnym
 4. Finansowanie przedszkola/punktu przedszkolnego (ogólne zasady)
 5. Inne źródła finansowania: Fundusze Unijne,
 6. Wzory wniosków i oświadczeń
 7. Test na zakończenie szkolenia.

Wypełnioną i podpisaną kartę wraz z oświadczeniem należy przesłać na adres: biuro@wrotabiznesu.com

Karta zgłoszeniowa na szkolenie

 Zapraszamy wszystkich chętnych!

 


Zapraszamy do kontaktu osoby z całej Polski!

Istnieje możliwość zorganizowana szkolenia na terenie każdego województwa dla grupy minimum 8 osób w cenie 850zł od osoby.

Szkolenie obejmie: 14h warsztatów szkoleniowych.

Termin i miejsce szkolenia do uzgodnienia.