Jak założyć własny żłobek? Krok po kroku

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu „Jak założyć własny żłobek? Krok po kroku”

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą założyć żłobek, klub dziecięcy, utworzyć grupę żłobkową w przedszkolu lub poszerzyć swoją dotychczasową ofertę oraz/lub otrzymać dofinansowanie na te cele. Wyjaśniamy krok po kroku wszystkie etapy założenia placówki oraz realizację tych celów korzystając z funduszy unijnych, resortowego programu MALUCH i innych źródeł finansowania. Zapraszamy  wszystkich chętnych: osoby fizyczne, osoby prawne, firmy, pracodawców, samorządy, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i inne osoby prawne.

Szkolenie obejmuje:

 • 16h dydaktycznych warsztatów szkoleniowych, zakończonych testem wiedzy,
 • przerwy kawowe i obiad,
 • komplet materiałów szkoleniowych na nośniku pendrive oraz wersji papierowej, zakończone
 • 2h indywidualnego doradztwa (osobiste, internetowe, telefoniczne),
 • 2h praktycznego zobaczenia funkcjonowania żłobka,
 • certyfikat nabytych kompetencji.

Miejsce szkolenia: Białystok

Termin szkolenia: 24-25 listopada 2018

Indywidualne doradztwo i praktyczne zapoznanie się z pracą żłobka ustalone będzie w trakcie szkolenia

Łącznie ilość godzin: 20h

Cena:400zł + 23% VAT

Treści programu szkolenia:

 1. Ramy prawne funkcjonowania żłobka i klubu dziecięcego
 2. Jak założyć żłobek
 • Podmioty uprawnione do prowadzenia żłobka i klubu dziecięcego
 • Rejestracja żłobka, klubu dziecięcego
 • Warunki techniczne: wymogi lokalowe, plac zabaw, wyposażenie
 • Wymogi sanitarne i bezpieczeństwo pożarowe
 1. Funkcjonowanie żłobka, klubu dziecięcego
 • Statut, regulamin, rekrutacja
 • Zakres zadań żłobka i klubu dziecięcego
 • Personel
 • Żywienie
 • Rodzice/opiekunowie i ich rola
 1. Nadzór nad żłobkiem, klubem dziecięcym
 2. RODO w żłobku/klubie malucha
 3. Finansowanie żłobka/klubu malucha (ogólne zasady)
 4. Inne źródła finansowania: Fundusze Unijne, Program „Maluch”
 5. Wzory wniosków i oświadczeń
 6. Test na zakończenie szkolenia.

Wypełnioną i podpisaną kartę wraz z oświadczeniem należy przesłać na adres: biuro@wrotabiznesu.com

Karta zgłoszeniowa na szkolenie

 Zapraszamy wszystkich chętnych!

 


Zapraszamy do kontaktu osoby z całej Polski!

Istnieje możliwość zorganizowana szkolenia na terenie każdego województwa dla grupy minimum 8 osób w cenie 750zł od osoby.

Szkolenie obejmie: 16h warsztatów szkoleniowych.

Termin i miejsce szkolenia do uzgodnienia.