Przedłużona rekrutacja do projektu „Niepubliczne Przedszkole Czerwone Serduszko”

Rekrutacja uczestników do projektu będzie prowadzona do zebrania pełnej liczby uczestników projektu

Continue reading

Rekrutacja do projektu „Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat” 30 miejsc w żłobku

Serdecznie zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3 do udziału w projekcie „Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat” w Grabówce, ul. Szosa Baranowicka 55A

Rekrutacja trwa od 01.08.2018 do 10.09.2018

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie.2.2 Działania na rzecz równowaga praca-życie w ramach RPOWP 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji Projektu 01.08.2018 do 31.07.2020

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnieniowej wśród 30 os. (28K) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu gminy Supraśl poprzez utworzenie 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 – powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci (przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim) oraz rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 pozostających bez zatrudnienia ( bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo/biernych zawodowo) planujących powrót na rynek pracy.

W ramach Projektu zostaną podjęte prace adaptacyjno – wykończeniowe budynku na cele żłobka, wyposażenie żłobka, oraz opieka żłobkowa nad dziećmi.

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA SIĘ WSZYSTKICH CHĘTNYCH!

Termin rekrutacji oraz regulamin i formularze rekrutacyjne zostaną już wkrótce udostępnione w zakładce Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat

Trwa rekrutacja do projektu „Żłobek Aniołek Mini-Montessori szansą na aktywizację” 24 miejsca w żłobku

Serdecznie zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3 do udziału w projekcie „Żłobek Aniołek Mini-Montessori szansą na aktywizację” w Białymstoku na ul. Krańcowej 26B

Rekrutacja trwa od 26.01.2018 do 16.02.2018

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie.2.2 Działania na rzecz równowaga praca-życie w ramach RPOWP 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji Projektu 01.03.2018 do 28.02.2019

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnieniowej wśród 24 os. (23K) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu m. Białystok poprzez utworzenie 24 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 – powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci (przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym) oraz rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 pozostających bez zatrudnienia ( bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo) planujących powrót na rynek pracy.

W ramach Projektu zostaną podjęte prace adaptacyjno – wykończeniowe budynku na cele żłobka, wyposażenie żłobka, oraz opieka żłobkowa nad dziećmi.

Projekt zakłada dostępność dla osób z niepełnosprawnościami poprzez brak barier architektonicznych w oddziale żłobka oraz działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami.

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA SIĘ WSZYSTKICH CHĘTNYCH!

Termin rekrutacji oraz regulamin i formularze rekrutacyjne zostaną już wkrótce udostępnione w zakładce Żłobek Aniołek Mini-Montessori szansą na aktywizację.