Wyłonienie najkorzystniejszej oferty do Zapytania Ofertowego na catering do żłobka

W dniu 16.03.2018r. o godzinie 13:15 nastąpiło otwarcie nadesłanych ofert do

Zapytania ofertowego na catering do żłobka Aniołek Mini-Montessori

w toku postępowania wyłoniono najkorzystniejszą ofertę

więcej informacji w zakładce Żłobek Aniołek Mini-Montessori