Zapytanie ofertowe na catering do żłobka Aniołek Mini-Montessori

Zapraszamy do złożenia oferty na catering do żłobka Aniołek Mini-Montessori zgodnego z zasadą konkurencyjności.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla 24 dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia, uczęszczających do żłobka Aniołek Mini-Montessori, ul. Krańcowa 26 B, 15-555 Białystok.

Termin realizacji zamówienia 01.03.2018 do 28.02.2019

Oferty należy składać w terminie od 09.03.2018 do dnia 16.03.2018 do godziny 13:00
pocztą/ kurierem lub osobiście na adres Partnera Projektu tj.:
Stowarzyszenie konsultingowo-doradczego Wrota Biznesu,
ul. Sosabowskiego 1,
15-182 Białystok
w godzinach 9.00-15.00
Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
Dokumenty aplikacyjne powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym oraz dopiskiem „Oferta na catering do żłobka Aniołek Mini-Montessori”
Oferty zostaną otwarte w dniu upływu terminu składania ofert 16.03.2018 o godzinie 13:15

Więcej informacji oraz druki do pobrania w zakładce „Zapytanie ofertowe na catering do żłobka

ZAPRASZAMY!