• Projekty UE

Aktualności:

  • Rekrutacja do projektu „Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat” 30 miejsc w żłobku
    Serdecznie zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3 do udziału w projekcie „Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat” w Grabówce, ul. Szosa Baranowicka 55A Rekrutacja trwa od 01.08.2018 do 10.09.2018 Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie.2.2 […]
  • Zapraszamy na szkolenie „Jak założyć własny żłobek. Krok po kroku”
    Zapraszamy na dwudniowe szkolenie „Jak założyć własny żłobek. Krok po kroku”. Szkolenie przeznaczone jest dla osób i instytucji chcących założyć żłobek, klub dziecięcy, oddział żłobkowy w przedszkolu lub poszerzyć istniejącą już ofertę żłobka, otrzymać dofinansowanie na te cele. Wyjaśniamy krok po kroku wszystkie etapy założenia takiej […]
  • Wyłonienie najkorzystniejszej oferty do Zapytania Ofertowego na catering do żłobka
    W dniu 16.03.2018r. o godzinie 13:15 nastąpiło otwarcie nadesłanych ofert do Zapytania ofertowego na catering do żłobka Aniołek Mini-Montessori w toku postępowania wyłoniono najkorzystniejszą ofertę więcej informacji w zakładce Żłobek Aniołek Mini-Montessori […]

To Wy, jesteście naszą inspiracją!

O nas

Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze  „Wrota Biznesu” zostało utworzone z myślą o inicjatywie społecznej mającej na celu rozwój województwa podlaskiego.

Zajmujemy się świadczeniem profesjonalnych usług konsultingowych, doradczych i szkoleniowych  w ramach działalności odpłatnej i nieodpłatnej.
Stowarzyszenie  zostało utworzone z myślą o inicjatywie społecznej mającej na celu rozwój województwa podlaskiego.

Inicjatorzy Wrót Biznesu są osobami z bogatym doświadczeniem zawodowym w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, zarządzania przedsiębiorstwem,
negocjacji w biznesie, organizacji szkoleń i konferencji, formalno- prawnych aspektów zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie posiada bogatą bazę wysokowykwalifikowanych i doświadczonych ekspertów i trenerów.

 

Prezes stowarzyszenia
Małgorzata Malinowska

Wiceprezes stowarzyszenia
Mirjana Wasilewska

 

Działalność komercyjna

– organizacja szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów, coachingów;

– tworzenie i wdrażanie strategii CSR;

– przeprowadzanie audytów organizacyjnych;

– kompleksowe przygotowanie projektów współfinansowanych ze środków publicznych (krajowych, unijnych, międzynarodowych itp.),

– doradztwo w zakresie możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych zgodnych z indywidualnymi potrzebami i oczekiwaniami klienta

– szeroko rozumiane zarządzanie projektem z funduszy europejskich

– redagowanie wszelakich pism administracyjnych (m.in. odwołań, protestów, podań, oświadczeń itp.)

– kompleksowe pisanie biznes planów i formularzy zgłoszeniowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

Działalność nieodpłatna:

– prowadzenie nieodpłatnego doradztwa w zakresie pisania biznesplanów i formularzy zgłoszeniowych  na rozpoczęcie działalności gospodarczej

– nieodpłatne pozyskiwanie środków finansowych na inicjatywy społeczne dla szkół, przedszkoli, żłobków, organizacji pozarządowych

– pozyskiwanie środków na wyposażenie placówek oświaty

– działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej

– nieodpłatne doradztwo z zakresu odpowiedzialności społecznej CSR dla mikro i małych przedsiębiorstw

– organizacja nieodpłatnych  szkoleń i kursów dla osób zamieszkujących w szczególności  gminy wiejskie  i  wiejsko-miejskie

Serdecznie zapraszamy do współpracy!