• Projekty UE

Aktualności:

  • 23 000zł dla osób bezrobotnych zamierzających otworzyć własną działalność LGD N.A.R.E.W.
    Już jesienią ruszamy z naborem do nowego projektu Akademia przedsiębiorczości dla mieszkańców LGD N.A.R.E.W. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. (Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi) realizowanego w ramach Działanie 9.1, RPOWP 2014-2020 Termin […]
  • 23 000zł dla osób bezrobotnych zamierzających otworzyć własną działalność LGD PUSZCZA BIAŁOWIESKA
    Już jesienią ruszamy z naborem do nowego projektu Akademia przedsiębiorczości dla mieszkańców LGD PUSZCZA BIAŁOWIESKA Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie PUSZCZA BIAŁOWIESKA realizowanego w ramach Działania 9.1, RPOWP 2014-2020 Termin realizacji projektu: […]
  • Biznesplany, szkolenia, wnioski o dofinansowanie…
    Zapraszamy do skorzystania z naszych usług: sporządzanie wniosków i biznes planów na rozpoczęcie działalności gospodarczej, sporządzanie wniosków o refundacje kosztów poniesionych na utworzenie stanowiska pracy, sporządzanie wszelkich pism urzędowych, pomoc przy załatwianiu spraw formalnych w urzędach, szkolenia z zakresu pracy z Systemem Obsługi […]

To Wy, jesteście naszą inspiracją!

O nas

Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze  „Wrota Biznesu” zostało utworzone z myślą o inicjatywie społecznej mającej na celu rozwój województwa podlaskiego.

Zajmujemy się świadczeniem profesjonalnych usług konsultingowych, doradczych i szkoleniowych  w ramach działalności odpłatnej i nieodpłatnej.
Stowarzyszenie  zostało utworzone z myślą o inicjatywie społecznej mającej na celu rozwój województwa podlaskiego.

Inicjatorzy Wrót Biznesu są osobami z bogatym doświadczeniem zawodowym w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, zarządzania przedsiębiorstwem,
negocjacji w biznesie, organizacji szkoleń i konferencji, formalno- prawnych aspektów zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie posiada bogatą bazę wysokowykwalifikowanych i doświadczonych ekspertów i trenerów.

 

Prezes stowarzyszenia
Małgorzata Malinowska

Wiceprezes stowarzyszenia
Mirjana Wasilewska

 

Działalność komercyjna

– organizacja szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów, coachingów;

– tworzenie i wdrażanie strategii CSR;

– przeprowadzanie audytów organizacyjnych;

– kompleksowe przygotowanie projektów współfinansowanych ze środków publicznych (krajowych, unijnych, międzynarodowych itp.),

– doradztwo w zakresie możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych zgodnych z indywidualnymi potrzebami i oczekiwaniami klienta

– szeroko rozumiane zarządzanie projektem z funduszy europejskich

– redagowanie wszelakich pism administracyjnych (m.in. odwołań, protestów, podań, oświadczeń itp.)

– kompleksowe pisanie biznes planów i formularzy zgłoszeniowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

Działalność nieodpłatna:

– prowadzenie nieodpłatnego doradztwa w zakresie pisania biznesplanów i formularzy zgłoszeniowych  na rozpoczęcie działalności gospodarczej

– nieodpłatne pozyskiwanie środków finansowych na inicjatywy społeczne dla szkół, przedszkoli, żłobków, organizacji pozarządowych

– pozyskiwanie środków na wyposażenie placówek oświaty

– działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej

– nieodpłatne doradztwo z zakresu odpowiedzialności społecznej CSR dla mikro i małych przedsiębiorstw

– organizacja nieodpłatnych  szkoleń i kursów dla osób zamieszkujących w szczególności  gminy wiejskie  i  wiejsko-miejskie

Serdecznie zapraszamy do współpracy!