Aktualności

Przedłużamy rekrutację do Projektu”Droga do pracy mieszkańców LGD Puszcza Białowieska”

Zapraszamy do udziału w Projekcie!   Szczegóły w zakładce LGD Puszcza Białowieska

Przedłużamy rekrutację do Projektu”Droga do pracy mieszkańców LGD Biebrzański Dar Natury”

Zapraszamy do udziału w Projekcie!   Szczegóły w zakładce LGD Biebrzański Dar Natury 

Przedłużona rekrutacja do projektu „Niepubliczne Przedszkole Czerwone Serduszko”

Rekrutacja uczestników do projektu będzie prowadzona do zebrania pełnej liczby uczestników projektu

Szkolenie 24-25 listopada „Jak założyć własny żłobek. Krok po kroku”

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie „Jak założyć własny żłobek. Krok po kroku”. Szkolenie przeznaczone jest dla osób i instytucji chcących założyć żłobek, klub dziecięcy, oddział żłobkowy w przedszkolu lub poszerzyć istniejącą już ofertę żłobka, otrzymać dofinansowanie na te cele. Wyjaśniamy krok po kroku wszystkie etapy założenia takiej placówki, oraz jak zrealizować te cele korzystając z funduszy […]

Szkolenie 8-9 grudnia „Jak założyć przedszkole? Krok po kroku.”

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie „Jak założyć przedszkole. Krok po kroku”. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą założyć przedszkole, punkt przedszkolny, utworzyć grupę przedszkolną w żłobku lub poszerzyć swoją dotychczasową ofertę oraz/lub otrzymać dofinansowanie na te cele. Wyjaśniamy krok po kroku wszystkie etapy założenia takiej placówki, oraz jak zrealizować te cele korzystając z funduszy unijnych […]

Zapytanie Ofertowe na wykonanie prac adaptacyjno-budowlanych do Żłobka

W związku z realizacją Projektu Niepubliczny Żłobek Czerwone Serduszko zapraszamy do składania ofert w nawiązaniu do Zapytania Ofertowego wykonania robót adaptacyjno budowlanych Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlano-adaptacyjnych wybranych pomieszczeń w lokalu Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy mieszczącego się przy ul. Piaskowej obejmujących: wykończenie 4 łazienek, wykończenie brudownika, adaptacja łazienki […]

Zapytanie Ofertowe na wykonanie prac adaptacyjno-budowlanych do Przedszkola

W związku z realizacją Projektu Niepubliczne Przedszkole Czerwone Serduszko zapraszamy do składania ofert w nawiązaniu do Zapytania Ofertowego wykonania robót adaptacyjno budowlanych Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlano-adaptacyjnych wybranych pomieszczeń w lokalu Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy mieszczącego się przy ul. Piaskowej obejmujących: Wykończenie 5 łazienek, Wykończenie 3 sal dla […]

Zaproszenie składania ofert na zakup i dostawę zabawek i pomocy dydaktycznych

W związku z realizacją Projektu Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat zapraszamy do składania ofert cenowych na zakup i dostawę zabawek oraz pomocy dydaktycznych przeznaczonych dla 30 dzieci do 2 Sal dziecięcych oraz na plac zabaw w żłobku Niepubliczny Żłobek „Baśniowy Świat”, przy ul. Szosa Baranowicka 55A w Grabówce wg opisu zamówienia zawartego w Zapytaniu Szczegóły w […]

Zaproszenie do przesłania wyceny prac adaptacyjno-wykończeniowych

W związku z realizacją Projektu Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat zapraszamy do składania ofert cenowych na wykonania prac adaptacyjno-wykończeniowych budynku przeznaczonego na żłobek Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac adaptacyjno – wykończeniowych wraz z materiałami w budynku mieszczącym się w Grabówce, przy ul. Szosa Baranowicka 55A. Prace obejmą  2 sale o łącznej powierzchni 81m2 oraz 2 łazienki […]

Rekrutacja do projektu „Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat” 30 miejsc w żłobku

Serdecznie zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3 do udziału w projekcie „Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat” w Grabówce, ul. Szosa Baranowicka 55A Rekrutacja trwa od 01.08.2018 do 10.09.2018 Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie.2.2 Działania na rzecz równowaga praca-życie w ramach RPOWP 2014-2020 współfinansowanego ze […]

Zapraszamy na szkolenie „Jak założyć własny żłobek. Krok po kroku”

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie „Jak założyć własny żłobek. Krok po kroku”. Szkolenie przeznaczone jest dla osób i instytucji chcących założyć żłobek, klub dziecięcy, oddział żłobkowy w przedszkolu lub poszerzyć istniejącą już ofertę żłobka, otrzymać dofinansowanie na te cele. Wyjaśniamy krok po kroku wszystkie etapy założenia takiej placówki, oraz jak zrealizować te cele korzystając z funduszy […]

Wyłonienie najkorzystniejszej oferty do Zapytania Ofertowego na catering do żłobka

W dniu 16.03.2018r. o godzinie 13:15 nastąpiło otwarcie nadesłanych ofert do Zapytania ofertowego na catering do żłobka Aniołek Mini-Montessori w toku postępowania wyłoniono najkorzystniejszą ofertę więcej informacji w zakładce Żłobek Aniołek Mini-Montessori

Zakończona rekrutacja do Projektu „Żłobek Aniołek Mini-Montessori szansą na aktywizację”

W dniu dzisiejszym została opublikowana ostateczna lista osób, które zakwalifikowały się do udziału w Projekcie „Żłobek Aniołek Mini-Montessori szansą na aktywizację”. O ważnych informacjach odnośnie projektu uczestniczki i jeden uczestnik zostaną powiadomieni telefonicznie.

Zapytanie ofertowe na catering do żłobka Aniołek Mini-Montessori

Zapraszamy do złożenia oferty na catering do żłobka Aniołek Mini-Montessori zgodnego z zasadą konkurencyjności. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla 24 dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia, uczęszczających do żłobka Aniołek Mini-Montessori, ul. Krańcowa 26 B, 15-555 Białystok. Termin realizacji zamówienia 01.03.2018 do 28.02.2019 Oferty należy składać w terminie od 09.03.2018 […]

Trwa rekrutacja do projektu „Żłobek Aniołek Mini-Montessori szansą na aktywizację” 24 miejsca w żłobku

Serdecznie zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3 do udziału w projekcie „Żłobek Aniołek Mini-Montessori szansą na aktywizację” w Białymstoku na ul. Krańcowej 26B Rekrutacja trwa od 26.01.2018 do 16.02.2018 Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie.2.2 Działania na rzecz równowaga praca-życie w ramach RPOWP 2014-2020 […]

Biznesplany, harmonogramy, wnioski o dofinansowanie…

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług: sporządzanie wniosków i biznes planów na rozpoczęcie działalności gospodarczej, sporządzanie wniosków o refundacje kosztów poniesionych na utworzenie stanowiska pracy, sporządzanie wszelkich pism urzędowych, pomoc przy załatwianiu spraw formalnych w urzędach, szkolenia z zakresu pracy z Systemem Obsługi Wniosków Aplikacyjnych PO WER (SOWA) i generatorem wniosków aplikacyjnych województwa podlaskiego, szkolenie […]