Cennik usług

Doradztwo:

 • Konsultacja indywidualna – 150zł netto/godzina (184,50zł brutto)
 • Wizja lokalna budynku (Szczegółowa ocena użyteczności budynku na cele prowadzenia żłobka, wskazanie rozwoju i ryzyka) – 400zł netto (492zł brutto)
 • Biznes i harmonogram działania dla konkretnej sytuacji – 1600zł netto (1968zł brutto)
 • Opracowanie pełnej dokumentacji założenia żłobka – 1000zł netto (1230zł brutto)
 • Koncept wewnętrznej dokumentacji żłobka (status, regulamin, umowa z rodzicami, zakres obowiązków personelu itp.) – 1500zł netto (1845zł brutto)

Szkolenia:

 • Jednodniowe szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 (8h dydaktycznych) – 200zł netto (246zł brutto)
 • Weekendowe szkolenie z zakresu pracy z Systemem Obsługi Wniosków Aplikacyjnych PO WER (SOWA) (12h dydaktycznych) – 290zł netto (356,70zł brutto)
 • Weekendowe szkolenie z zakresu pracy z Generatorem Wniosków Aplikacyjnych Województwa Podlaskiego (12h dydaktycznych) – 290zł netto (356,70zł brutto)

Indywidualna wycena, zależna od wielkości zakresu obowiązków i stopnia skomplikowania problemu:

 • Przygotowanie wniosku do EFS – 1 -3% wysokości dofinansowania
 • Przygotowanie wniosku do EFRR – cena ustalana indywidualnie
 • Realizacja projektów unijnych, w tym zarządzanie, koordynacja i kontakt z Instytucją Pośredniczącą – cena ustalana indywidualnie
 • Rozliczanie dotacji unijnych – do 10% rozlicznych środków, wycena indywidualna w zależności od wielkości zakresu czynności. Podstawowy pakiet obejmuje: opracowanie harmonogramu płatności, wewnętrznej dokumentacji projektowej beneficjenta, obsługa systemu SL2014, szczegółowe wytyczne dla obsługi księgowej projektu, w zakresie opisywania, gromadzenia i archiwizowania dokumentów księgowych, kontrola prawidłowości realizacji projektu
 • doradztwo w zakresie możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych zgodnych z indywidualnymi potrzebami i oczekiwaniami klienta
 • Indywidualny Program audytowo-marketingowy przeznaczony dla osób, firm, instytucji prowadzących placówki opiekuńcze dla dzieci – cena i zakres czynności ustalany indywidualnie

Cechuje nas indywidualne podejście w zakresie wyceny i dostosowania oferty pod danego klienta.

Świadczymy usługi również poza województwem podlaskim.

Istnieje możliwość realizacji Projektów Unijnych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Wrota Biznesu”.

W ramach nieodpłatnej działalności Stowarzyszenia bezpłatnie przygotowujemy oferty do programu „MALUCH”

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Kontakt telefoniczny: 882 467 136

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: biuro@wrotabiznesu.com