Europa da się lubić

Bezpłatne warsztaty z języka angielskiego dla osób pracujących, zamieszkałych na terenie gminy Choroszcz w ramach projektu

„Europa da się lubić”

Zajęcia odbywać sie będą dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych na terenie gminy Choroszcz.

– każdy UP(30 os) skorzysta z 60 h szkolenia,

– dodatkowo zapewniamy komplet podręczników

– Dostępny poziom podstawowy i rozszerzony.

– Projekt trwa od 01.09.2013-31.03.2014

– Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu

Projekt „Europa da się lubić” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu”

Człowiek – najlepsza inwestycja

Pobierz: Regulamin projektu