Indywidualna diagnoza potrzeb ośrodka wychowania przedszkolnego w zakresie wsparcia edukacji przedszkolnej

Indywidualna diagnoza potrzeb ośrodka wychowania przedszkolnego w zakresie wsparcia edukacji przedszkolnej Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko została opracowana i zatwierdzona przez organ prowadzący tj. Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu” na cele złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Europejski Fundusz Społeczny PLUS Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego Działanie 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia Nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-001/23.

 

Do pobrania:

Indywidualna diagnoza potrzeb ośrodka wychowania przedszkolnego w zakresie wsparcia edukacji przedszkolnej