Europa da się lubić 2

Bezpłatne warsztaty z języka angielskiego dla osób pracujących, zamieszkałych na terenie gminy Mońki, Knyszyn, Goniądz w ramach projektu

„Europa da się lubić 2”

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych na terenie gminy Mońki, Knyszyn, Goniądz

– każdy UP(30 os) skorzysta z 60 h szkolenia,

– dodatkowo zapewniamy komplet podręczników

– Dostępny poziom podstawowy i rozszerzony.

– Projekt trwa od 01.01.2014-31.07.2014

– Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu

Informujemy iż termin składania dokumentów zgłoszeniowych  mija  dnia 03.02.2014. Wnioski złożone po terminie będą odrzucone

Projekt „Europa da się lubić 2” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu”